TiaSang
Thứ 6, Ngày 5 tháng 6 năm 2020
Không có ảnh

Eugene Wigner

Giới thiệu

Sự hiệu quả đến khó hiểu của toán học trong khoa học tự nhiên

Có một câu chuyện giữa hai người bạn từng học cùng lớp thời phổ thông, nói về công việc hiện tại của họ. Một người trở thành nhà thống kê nghiên cứu về các xu hướng phát triển dân số. Anh ta đưa ra ...

08/07/2017 08:19 - Eugene Wigner