TiaSang
Thứ 4, Ngày 27 tháng 1 năm 2021
Không có ảnh

Gareth Ward

Giới thiệu

Hợp tác KH và ĐMST Việt Nam – Vương quốc Anh: Từ hợp phần nhỏ trở thành nội dung chiến lược

“Những gì chúng ta biết là một giọt nước, những gì chúng ta chưa biết là một đại dương.” (Isaac Newton)

19/09/2018 08:00 - Gareth Ward