TiaSang
Thứ hai, Ngày 14 tháng 6 năm 2021
Không có ảnh

Georgina Ferry

Giới thiệu

Katherine Jones, tước hiệu Đức bà Ranelagh, đóng vai trò trung tâm trong những cuộc tranh biện khoa học thế kỷ XVII dưới cái bóng của em trai mình là Robert Boyle.

Một trí thức vô song bị lãng quên

Katherine Jones, tước hiệu Đức bà Ranelagh, đóng vai trò trung tâm trong những cuộc tranh biện khoa học thế kỷ XVII dưới cái bóng của em trai mình là Robert Boyle.

26/05/2021 07:30 - Georgina Ferry