TiaSang
Thứ 7, Ngày 16 tháng 1 năm 2021
Không có ảnh

Giản Tư Trung

Giới thiệu

Nhân tính, Quốc tính và Cá tính

Dù đã có vô số bài viết và không ít diễn đàn bàn luận, nhưng với nhiều người, “triết lý giáo dục”, “đích đến của giáo dục” vẫn là một đề tài không những chưa bao giờ cũ mà còn luôn có tính thời sự.

22/11/2018 14:15 - Giản Tư Trung

Đúng việc

Những thực trạng mà chúng ta nhìn thấy ngày nay của con người, của gia đình, của tổ chức và của xã hội đều bắt nguồn sâu xa từ việc có nhiều người không hiểu đúng và làm tốt những “công việc” của ...

12/03/2017 08:00 - Giản Tư Trung

Khi mọi người làm đúng công việc của mình

Khi hầu hết mọi người trong xã hội đều làm đúng và làm tốt công việc của mình thì xã hội đó sẽ thịnh vượng và văn minh.

06/01/2016 09:45 - Giản Tư Trung