TiaSang
Thứ 6, Ngày 7 tháng 5 năm 2021
Không có ảnh

Giáp Văn Dương

Giới thiệu

TS. Giáp Văn Dương, Tiến sĩ ngành Vật lý kỹ thuật ĐH Công nghệ Vienna (Áo); từng làm việc và nghiên cứu tại ĐH Liverpool (Anh), ĐH Quốc gia Singapore. Anh là người sáng lập nền tảng giáo dục trực tuyến GiapSchool.

Vòng tay khoa học

Lịch sử loài người có thể được coi như bắt đầu từ cách đây khoảng 200 nghìn năm khi người tinh khôn ra đời. Còn lịch sử các cộng đồng có thể coi như bắt đầu cách đây khoảng 10 nghìn năm, khi con ...

28/04/2021 08:00 - Giáp Văn Dương

Nhà giáo khai sáng

Nhà giáo là người đóng vai trò quyết định cho sự thành công của giáo dục. Nhưng nhà giáo là ai, công việc của nhà giáo là gì, và bên cạnh công việc chuyên môn thì nhà giáo còn phải có thêm hiểu biết ...

20/11/2017 10:25 - Giáp Văn Dương

Học để làm người tự do

Tôi cho rằng, mục tiêu của giáo dục là giúp cho người học vượt thoát khỏi những giới hạn do chính giáo dục mang lại. Học lại là hoạt động trọng tâm của giáo dục. Vì thế, câu trả lời ngắn gọn cho câu ...

26/03/2017 08:00 - Giáp Văn Dương

Không gây hại !

Đối với nghề giáo, tôi là một người vừa trong cuộc vừa ngoài cuộc. Ngoài cuộc vì tôi không thuộc biên chế của trường công chính quy nào. Trong cuộc vì lâu nay tôi vẫn đứng trên bục giảng, và trong ...

04/03/2017 08:00 - Giáp Văn Dương

Sòng phẳng với Bob Kerrey

Thời gian gần đây, dư luận chia rẽ mạnh mẽ về việc Quỹ Tín thác Sáng kiến Đại học Việt Nam (TUIV) bổ nhiệm ông Bob Kerrey vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đại học Fulbright (HĐQT FUV). Lý ...

22/06/2016 16:15 - Giáp Văn Dương