TiaSang
Thứ 6, Ngày 7 tháng 5 năm 2021
Không có ảnh

Hảo Linh

Giới thiệu

Từ nguồn mở đến sáng tạo mở

Việc sử dụng nguồn mở xây dựng thành công mô hình Chính quyền điện tử ở Đà Nẵng mới đây cho thấy một trong nhiều khả năng khai thác nguồn mở để có những sáng tạo mở ở Việt Nam.

22/09/2014 11:41 - Hảo Linh