TiaSang
Chủ nhật, Ngày 12 tháng 7 năm 2020
Không có ảnh

Hồ Thị Thảo, Phan Việt Cương

Giới thiệu

Hình ảnh CT ngực có thể phát hiện những tổn thương ở phổi do virus corona trước khi xét nghiệm RT-PCR cho bệnh nhân.

CT cung cấp hình ảnh chẩn đoán tốt nhất với bệnh virus Corona

Hình ảnh CT ngực có thể phát hiện những tổn thương ở phổi do virus corona trước khi xét nghiệm RT-PCR cho bệnh nhân.

26/03/2020 08:40 - Hồ Thị Thảo, Phan Việt Cương