TiaSang
Chủ nhật, Ngày 12 tháng 7 năm 2020
Không có ảnh

Hoàng Anh Tuấn

Giới thiệu

Qua 5 năm theo dõi sự trưởng thành của Quỹ (trong đó có 3 năm trực tiếp nhận tài trợ từ Quỹ để thực hiện đề tài nghiên cứu), tôi có một số suy nghĩ mang tính cá nhân đối với lĩnh vực tài trợ cho khoa học xã hội của Quỹ như sau:

NAFOSTED còn có thể tốt hơn?

Qua 5 năm theo dõi sự trưởng thành của Quỹ (trong đó có 3 năm trực tiếp nhận tài trợ từ Quỹ để thực hiện đề tài nghiên cứu), tôi có một số suy nghĩ mang tính cá nhân đối ...

18/12/2018 09:50 - Hoàng Anh Tuấn