TiaSang
Thứ 6, Ngày 25 tháng 9 năm 2020
Không có ảnh

Hoàng Thị Liêm

Giới thiệu

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam

Giáo sư Đào Văn Phan: Những nghiên cứu về thuốc hạ huyết áp

Không phải đến thời điểm hiện nay, khi tỷ lệ người trưởng thành và cao tuổi Việt Nam mắc bệnh cao huyết áp chiếm tới hơn 40% dân số thì người ta mới quan tâm về căn bệnh này. Từ những năm 1960, ở ...

29/06/2020 09:18 - Hoàng Thị Liêm