TiaSang
Thứ hai, Ngày 24 tháng 1 năm 2022
Không có ảnh

Hoàng Văn Tổng

Giới thiệu

TS y sinh, làm việc tại Trung tâm nghiên cứu Sinh Y Dược học, Học viện Quân y.

Đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh: Mạo hiểm nhưng cần thiết

Là một trong ba đề xuất nhóm nghiên cứu mạnh đợt đầu của Quỹ Nafosted, chúng tôi biết quyết định của mình có phần mạo hiểm nhưng để có được những công bố tốt về những vấn đề chuyên sâu trong lĩnh vực ...

23/08/2017 08:00 - Hoàng Văn Tổng