TiaSang
Thứ 3, Ngày 25 tháng 1 năm 2022
Không có ảnh

Huyền Linh

Giới thiệu

Sau 15 năm hoạt động, Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia công nghệ Enzyme và Protein KLEP (Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQGHN) đã bước đầu trở thành một đơn vị có thể vừa làm tốt nghiên cứu cơ bản, vừa có nhiều sản phẩm ứng dụng và chuyển giao. Với những kết quả này, tại lễ kỷ niệm 15 năm thành lập diễn ra vào ngày 30/5/2018, KLEP đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

KLEPT: 132 công bố quốc tế và 19 công nghệ chuyển giao

Sau 15 năm hoạt động, Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia công nghệ Enzyme và Protein KLEPT (Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQGHN) đã bước đầu trở thành một đơn vị có thể vừa làm tốt nghiên cứu cơ bản, ...

31/05/2018 14:53 - Huyền Linh