TiaSang
Thứ 5, Ngày 22 tháng 10 năm 2020
Không có ảnh

James Jolly

Giới thiệu

Từ trước đến nay, các nghệ sĩ thường thu âm bản concerto violin của Sibelius với Tchaikovski và hiếm khi kết hợp với tác phẩm của Beethoven trong một bản đĩa nhạc. Tuy nhiên, bằng cách tiếp cận và cách xử lý mới, nghệ sĩ violin Christian Tetzlaff đã làm được điều đó trong một ấn bản cho hãng Ondine vào năm 2019.

Christian Tetzlaff: Khám phá khía cạnh mới của Beethoven và Sibelius

Từ trước đến nay, các nghệ sĩ thường thu âm bản concerto violin của Sibelius với Tchaikovski và hiếm khi kết hợp với tác phẩm của Beethoven trong một đĩa nhạc. Tuy nhiên, bằng cách tiếp cận và cách ...

10/02/2020 07:15 - James Jolly