TiaSang
Thứ 4, Ngày 22 tháng 9 năm 2021
Không có ảnh

Jeremy Dibble

Giới thiệu

Ralph Vaughan Williams và dân ca Anh

Hấp lực giữa dân ca và nhạc nghệ thuật là chất xúc tác để nhà soạn nhạc người Anh khám phá ra chất nhạc đích thực của mình sau nhiều năm tìm kiếm.

31/07/2021 07:04 - Jeremy Dibble