TiaSang
Thứ 6, Ngày 3 tháng 12 năm 2021
Không có ảnh

Kevin Omland, Evangeline Rose, Karan Odom

Giới thiệu

Trong hơn 150 năm, các nhà khoa học cho rằng chỉ có ở chim trống mới có tiếng hót nhưng hai thập kỷ vừa qua lại cho thấy ở nhiều loài chim, cả trống lẫn mái đều hót, nhất là ở vùng nhiệt đới. Những kết quả đột phá này được cho là nhờ phụ nữ tham gia vào lĩnh vực nghiên cứu này.

Nghiên cứu về chim hót: Suy nghĩ về sự đa dạng của khoa học

Trong hơn 150 năm, các nhà khoa học cho rằng chỉ có ở chim trống mới có tiếng hót nhưng hai thập kỷ vừa qua lại cho thấy ở nhiều loài chim, cả trống lẫn mái đều hót, nhất là ở vùng nhiệt đới. Những ...

29/09/2020 07:08 - Kevin Omland, Evangeline Rose, Karan Odom