TiaSang
Thứ 5, Ngày 22 tháng 10 năm 2020
Không có ảnh

Kevin Omland, Evangeline Rose, Karan Odom

Giới thiệu

Trong hơn 150 năm, các nhà khoa học cho rằng chỉ có ở chim trống mới có tiếng hót nhưng hai thập kỷ vừa qua lại cho thấy ở nhiều loài chim, cả trống lẫn mái đều hót, nhất là ở vùng nhiệt đới. Những kết quả đột phá này được cho là nhờ phụ nữ tham gia vào lĩnh vực nghiên cứu này.

Nghiên cứu về chim hót: Suy nghĩ về sự đa dạng của khoa học

Trong hơn 150 năm, các nhà khoa học cho rằng chỉ có ở chim trống mới có tiếng hót nhưng hai thập kỷ vừa qua lại cho thấy ở nhiều loài chim, cả trống lẫn mái đều hót, nhất là ở vùng nhiệt đới. Những ...

29/09/2020 07:08 - Kevin Omland, Evangeline Rose, Karan Odom