TiaSang
Thứ 6, Ngày 25 tháng 9 năm 2020
Không có ảnh

Lê Đăng Doanh

Giới thiệu

2020: Việt Nam trước ngưỡng cửa mới

Trong một thế giới đầy năng động và cũng đầy biến động, Việt Nam rất cần tinh thần cởi mở, sẵn sàng đón nhận, sàng lọc, vận dụng cái mới một cách linh hoạt, sáng tạo và năng động.

14/01/2020 08:41 - Lê Đăng Doanh

Cải cách và tái cơ cấu kinh tế để phát triển kinh tế số hóa

Nền kinh tế số hóa hay còn được gọi là Nền Kinh tế Internet (Internet Economy), nền kinh tế mới, hay nền kinh tế mạng (Web Economy) có thể được quan niệm bao gồm: 1) Kết cấu hạ tầng kỹ thuật gồm mạng ...

11/06/2018 08:00 - Lê Đăng Doanh

Lắng nghe và trọng dụng người tài

Thế giới đang thực hiện Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 với những thay đổi như vũ bão. Mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp và từng nhà nước buộc phải thay đổi càng sớm càng tốt nếu không muốn trở nên lạc ...

23/02/2018 08:00 - Lê Đăng Doanh

Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4: Cơ hội và thách thức đối với quản lý nhà nước

Cách mạng Công nghiệp 4 (CMCN4) diễn ra như vũ bão, tác động sâu rộng đến kinh tế, xã hội và từng cá nhân, đã, đang và sẽ tạo ra những cơ hội và thách thức to lớn đối với quản lý nhà nước trong thế ...

03/10/2017 13:41 - Lê Đăng Doanh

Cách mạng KH&CN trên đất Việt

Đất nước ta vừa trải qua một năm Bính Thân với nhiều biến động và khó khăn. Biến đổi khí hậu và nguồn nước thượng nguồn sông Mekong bị chặn lại đã dẫn đến khô hạn và nhiễm mặn chưa từng có ở đồng ...

27/01/2017 10:40 - Lê Đăng Doanh

Những bài học đau đớn từ Hy Lạp

"Trông người lại nghĩ đến ta, thử sờ lên gáy xem xa hay gần", Hy Lạp tuy xa cách về địa lý nhưng bài học khủng hoảng Hy Lạp lại rất gần đối với Việt Nam.

15/07/2015 08:44 - Lê Đăng Doanh