TiaSang
Thứ 3, Ngày 26 tháng 5 năm 2020
Không có ảnh

Lê Đình Chi

Giới thiệu

Những mảnh ghép “ngưng đọng” trăm năm trong “Một chiến dịch ở Bắc Kỳ”

Đây là một tư liệu quý giá, sống động, cho thấy những mảnh ghép về một thời đoạn của lịch sử đất nước vào cuối thế kỷ 19.

16/05/2020 13:35 - Lê Đình Chi