TiaSang
Thứ 3, Ngày 25 tháng 1 năm 2022
Không có ảnh

Lê Mai Phương, Lê Hải Linh

Giới thiệu

Có một “truyền thuyết” (myth) được lưu truyền trong giới startup là cứ 10 startup thì có 8 dự án thất bại. Trong số những nguyên nhân thất bại của startup trên thế giới do tạp chí Forbes thống kê, hơn một nửa là từ đổ vỡ trong quan hệ nội bộ, những lúng túng trong quan hệ với cơ quan nhà nước hay những câu chuyện “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” trong quan hệ với đối tác… Tất cả những điều đó đều phản ánh những vướng mắc pháp lý nổi bật mà startup nói riêng mà doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) nó

Startup Việt với vấn đề pháp lý: Thái độ quyết định kết quả

Có một “truyền thuyết” (myth) được lưu truyền trong giới startup là cứ 10 startup thì có 8 dự án thất bại. Trong số những nguyên nhân thất bại của startup trên thế giới do tạp chí Forbes thống kê, ...

22/10/2018 10:55 - Lê Mai Phương, Lê Hải Linh