TiaSang
Chủ nhật, Ngày 12 tháng 7 năm 2020
Không có ảnh

Lê Quang

Giới thiệu

Chuyện công trình mới, cũ, rồi di sản nói mãi chẳng hết. Di sản không chỉ được định nghĩa là một công trình cũ, được xây dựng từ ngày xửa ngày xưa. Có những công trình cũ, đứng đó một hai trăm năm cũng chẳng thể gọi là di sản. Con người cũng vậy, có những người ‘‘càng già càng bé lại‘‘,ngược lại có những người càng già càng uyên thâm, càng đáng trọng. Nói vậy để thấy, công trình cũng như đời người, giá trị của nó cần được xác định bởi giá trị tự thân và mối quan hệ, ảnh hưởng của nó đến môi trườ

Quy hoạch Đà Lạt: Cố trả lời cho một câu hỏi sai?

Chuyện công trình mới, cũ, rồi di sản nói mãi chẳng hết. Di sản không chỉ được định nghĩa là một công trình cũ, được xây dựng từ ngày xửa ngày xưa. Có những công trình cũ, đứng đó một hai trăm năm ...

03/04/2019 09:00 - Lê Quang