TiaSang
Thứ 4, Ngày 27 tháng 1 năm 2021
Không có ảnh

Lê Xuân Chung

Giới thiệu

Tiến sỹ chuyên ngành vật lý hạt nhân, Trung tâm Vật lý hạt nhân, Viện nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Thí nghiệm trên hạt nhân giàu neutron SE- 92,94 : Mở ra các nghiên cứu về trạng thái đồng phân của hạt nhân biến dạng không bền

Tiếp theo những công bố năm 2018, 2019, nhóm hợp tác SEASTAR (Shell Evolution And Search for Two-plus energies At RIBF), trong đó có các thành viên nhóm Vật lý hạt nhân của Viện Năng lượng nguyên tử ...

23/07/2020 07:30 - Lê Xuân Chung

Xác nhận tính hai-lần số Magic của hạt nhân giàu neutron 78Ni: Thí nghiệm thành công trên giới hạn của các thiết bị hiện tại

Sau bốn bài báo trên tạp chí Physics Review Letter vào năm 2017, một thành công nữa lại đến với nhóm Hợp tác quốc tế SEASTAR mà các nhà nghiên cứu Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tham gia: nghiên ...

19/06/2019 08:23 - Lê Xuân Chung

Tính hai-lần số Magic của hạt nhân nickel giàu neutron

Bằng chứng thực nghiệm trực tiếp chứng minh tính hai-lần số “Magic” của 78Ni đã được công bố trên tạp chí Nature ngày 2/5/2019, với sự đóng góp của các đồng nghiệp đến từ Viện Năng lượng nguyên tử ...

05/05/2019 07:30 - Lê Xuân Chung

Nghiên cứu cấu trúc hạt nhân trên máy gia tốc: Cách tiếp cận của Việt Nam

Trong lĩnh vực nghiên cứu về cấu trúc hạt nhân trên máy gia tốc nói riêng và vật lý hạt nhân nói chung, Việt Nam vẫn còn giữ khoảng cách so với nhiều quốc gia trên thế giới. Vì vậy, để có thể hội ...

11/10/2017 08:00 - Lê Xuân Chung