TiaSang
Thứ 5, Ngày 27 tháng 1 năm 2022
Không có ảnh

Lưu Quang Hưng

Giới thiệu

Khuyến khích các nhà nghiên cứu công bố các công trình khoa học trên các tạp chí quốc tế, đang trở thành một xu thế tất yếu trong quá trình hội nhập và nâng cao chất lượng của khoa học và giáo dục đại học Việt Nam.

Nước biển dâng: Bài toán khó cần giải trong thế kỷ 21

Không chỉ ĐBSCL mà còn rất nhiều khu vực ven biển khác trên thế giới đang phải đối diện với hệ quả của hiện tượng ấm lên toàn cầu. Một trong những tác động có tính lâu dài và quy mô rộng lớn của biến ...

25/03/2020 07:30 - Lưu Quang Hưng

Vài suy nghĩ về nghiên cứu nước biển dâng ở Việt Nam

Một thực trạng sống động về biến đổi khí hậu với nhiều hệ lụy của nó tại ĐBSCL đang hiển hiện trước mắt chúng ta. Tuy nhiên, các nghiên cứu của Việt Nam về nước biển dâng trên các tạp chí khoa học ...

14/03/2020 07:10 - Lưu Quang Hưng

Đôi nét về “làng” xuất bản ấn phẩm khoa học quốc tế

Khuyến khích các nhà nghiên cứu công bố các công trình khoa học trên các tạp chí quốc tế, đang trở thành một xu thế tất yếu trong quá trình hội nhập và nâng cao chất lượng của khoa học và giáo dục ...

07/03/2018 08:23 - Lưu Quang Hưng