TiaSang
Thứ 7, Ngày 16 tháng 1 năm 2021
Không có ảnh

Micheline Lessard

Giới thiệu

LTS: Micheline Lessard là giáo sư duy nhất giảng dạy về lịch sử Việt Nam ở ĐH Ottawa, Canada, chủ yếu nghiên cứu những khía cạnh khuất lấp của lịch sử Việt Nam thời kì thuộc địa, đặc biệt là về những lớp người yếu thế, không có tiếng nói. Quá trình viết sử vẫn được thống trị bởi nam giới và quan điểm của họ, chính vì vậy, phụ nữ thường bị lãng quên, kể cả khi họ rất tài năng và đem lại những đóng góp quan trọng trong lịch sử. Tia Sáng xin giới thiệu bài viết của bà dưới đây, về một nhân vật có v

#MeToo- sức mạnh của đa số

Đã hơn một năm kể từ khi phong trào #MeToo ra đời nhưng sức ảnh hưởng của nó vẫn tiếp diễn. Bài viết dưới đây, của GS. Micheline Lessard, ĐH Ottawa, nhân dịp 8/3, tổng kết lại chặng đường mà phong ...

08/03/2019 08:00 - Micheline Lessard

Nhân vật chủ chốt ít được biết tới trong Việt Nam Quốc Dân Đảng

LTS: Micheline Lessard là giáo sư duy nhất giảng dạy về lịch sử Việt Nam ở ĐH Ottawa, Canada, chủ yếu nghiên cứu những khía cạnh khuất lấp của lịch sử Việt Nam thời kì thuộc địa, đặc biệt là về những ...

29/05/2018 00:00 - Micheline Lessard