TiaSang
Thứ 7, Ngày 4 tháng 4 năm 2020
Không có ảnh

Michelle Assay

Giới thiệu

Điều gì khiến nghệ sĩ piano Vladimir Horowitz, người đã tạ thế hơn 30 năm trước, vẫn còn là người “cùng thời” với chúng ta theo nghĩa chúng ta không ngừng bàn cãi về ông, giở lại những trang tiểu sử của ông và hơn nữa, nghiên cứu sự nghiệp ông một cách cẩn trọng? TS Michelle Assay, một cựu pianist và một nhà âm nhạc học, gợi mở với chúng ta về những điều đó.

Horowitz – Người cùng thời chúng ta

Điều gì khiến nghệ sĩ piano Vladimir Horowitz, người đã tạ thế hơn 30 năm trước, vẫn còn là người “cùng thời” với chúng ta theo nghĩa chúng ta không ngừng bàn cãi về ông, giở lại những trang tiểu sử ...

08/03/2020 07:09 - Michelle Assay