TiaSang
Thứ 5, Ngày 29 tháng 7 năm 2021
Không có ảnh

Minh Trang – Đăng Khoa

Giới thiệu

Hành trình phát triển công nghệ vệ tinh (Phần 1: Từ những mộng tưởng và những thất bại)

2021 sẽ là năm diễn ra nhiều sự kiện có ý nghĩa to lớn, là năm đánh dấu nhiều cột mốc cho quá trình chinh phục không gian của nhân loại: Các nhiệm vụ bay có người lái, kính thiên văn không gian James ...

21/06/2021 15:07 - Minh Trang – Đăng Khoa