TiaSang
Thứ hai, Ngày 18 tháng 10 năm 2021
Không có ảnh

Mỹ Hạnh - Hảo Linh

Giới thiệu

So sánh các vaccine Covid-19 nổi bật nhất hiện nay

Hiện đang có 6 vaccine đang được cấp phép trên thế giới và hai vaccine vừa nộp đơn xin cấp phép.

05/02/2021 11:49 - Mỹ Hạnh - Hảo Linh