TiaSang
Thứ 5, Ngày 2 tháng 7 năm 2020
Không có ảnh

Nam An

Giới thiệu

Đại học trong tương quan với hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo

Để thực hiện được vai trò là một cấu phần quan trọng và hỗ trợ cho sự phát triển của khởi nghiệp sáng tạo (KNST) và cũng chính là nơi sản sinh ra nhiều các nhà sáng lập KNST tài năng, các trường đại ...

17/01/2020 07:09 - Nam An