TiaSang
Chủ nhật, Ngày 19 tháng 9 năm 2021
Không có ảnh

Ngô Nguyễn Thảo Vy

Giới thiệu

Giảng viên khoa Luật Quốc tế, trường Đại học Luật TP. HCM.

Hàng hóa thiết yếu trong đại dịch COVID-19: Giữa quy định và thực thi

Đại dịch COVID-19 đặt ra thử thách trên nhiều phương diện, yêu cầu nhà nước hành động theo mô hình phụ mẫu mang tính can thiệp và chỉ dẫn cao để hành động quyết liệt trong giai đoạn cấp thiết. Tuy ...

25/08/2021 07:00 - Ngô Nguyễn Thảo Vy

Hộ chiếu vaccine: Cơ hội đạt mục tiêu kép hay mối nguy phân cực xã hội?

Bất kỳ một giải pháp nào được đề xuất nhằm khống chế hay khắc phục các hệ quả tiêu cực gây ra bởi đại dịch COVID-19 đều được cho là phải đối mặt với sự đánh đổi nhất định. Dù vậy, nhiều chính phủ ...

27/07/2021 06:00 - Ngô Nguyễn Thảo Vy