TiaSang
Thứ 3, Ngày 7 tháng 7 năm 2020
Không có ảnh

Ngô Quang Hưng

Giới thiệu

GS. TS Ngô Quang Hưng nghiên cứu về khoa học máy tính ở ĐH bang New York tại Buffalo, Mỹ.

Nghiên cứu và phát triển ở đại học: Một vài đề xuất

Trong bài viết Nghiên cứu và phát triển ở đại học tại Hội thảo cải cách giáo dục đại học VED 2014, GS Ngô Quang Hưng cho rằng có ba yếu tố cấp bách gây cản trở cho sự phát triển R&D hài hòa ở Việt ...

20/10/2016 10:19 - Ngô Quang Hưng