TiaSang
Thứ hai, Ngày 18 tháng 10 năm 2021
Không có ảnh

Ngô Thị Phương Lê

Giới thiệu

COVID-19 khoét sâu bất bình đẳng giáo dục toàn cầu

Đại dịch Covid buộc nhiều quốc gia phải đóng cửa trường học và kỳ vọng vào giải pháp thay thế là học trực tuyến. Nhưng thực tế cho thấy những bất bình đẳng giáo dục đã có từ trước vẫn tiếp tục được ...

17/03/2021 07:00 - Ngô Thị Phương Lê