TiaSang
Thứ 4, Ngày 27 tháng 1 năm 2021
Không có ảnh

Ngọc Tú

Giới thiệu

Tuy không quá nổi tiếng nhưng âm nhạc dành cho piano độc tấu của Dvořák cũng chiếm một phần đáng kể trong di sản của ông, trong đó bản concerto viết cho piano giọng Son thứ là tác phẩm duy nhất dành cho piano và dàn nhạc.

Antonín Dvořák: Concerto dành cho… hai tay phải

Tuy không quá nổi tiếng nhưng âm nhạc dành cho piano độc tấu của Dvořák cũng chiếm một phần đáng kể trong di sản của ông, trong đó bản concerto viết cho piano giọng Son thứ là tác phẩm duy nhất dành ...

03/01/2021 07:10 - Ngọc Tú