TiaSang
Chủ nhật, Ngày 12 tháng 7 năm 2020
Không có ảnh

Nguyên Hạnh

Giới thiệu

Lean Startup: Tránh những “thất bại đau thương”

Phan Hoàng Lan, một trong số các tác giả chính của Đề án “Xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2020” chia sẻ với tôi rằng khi chị hỏi các startup xem họ đang ở ...

29/05/2017 09:42 - Nguyên Hạnh

Không nên đánh đồng startup với khởi nghiệp

Theo các nghiên cứu về startup trên thế giới, mẫu số chung cho các startup không nằm ở lĩnh vực kinh doanh hay tiền vốn họ cần để cạnh tranh mà chính là ở khả năng “tăng trưởng nhanh” về khách hàng ...

26/12/2016 15:46 - Nguyên Hạnh