TiaSang
Thứ 3, Ngày 13 tháng 4 năm 2021
Không có ảnh

Nguyễn Khắc Phê

Giới thiệu

“Cảo thơm” trường Nguyễn Hoàng

Gói ghém những khối ký ức và chân tình trong hàng ngàn trang giấy, bộ sách “Trường Nguyễn Hoàng: Chân dung và kỷ niệm” không chỉ là một khối tư liệu lớn về mái trường này mà còn ẩn chứa một giá trị ...

07/12/2020 07:00 - Nguyễn Khắc Phê