TiaSang
Thứ 6, Ngày 7 tháng 5 năm 2021
Không có ảnh

Nguyễn Lan Phương - Nguyễn Quang Đồng

Giới thiệu

Các cơ quan nhà nước Thu thập và Khai thác dữ liệu công dân: Nhìn từ thẻ căn cước công dân gắn chip

Trong bối cảnh mất an toàn dữ liệu gia tăng, tình trạng lộ lọt, mua bán và khai thác trái phép dữ liệu cá nhân diễn ra ngày càng phổ biến hơn trên môi trường số. Vậy hướng đi nào giúp bảo vệ an toàn ...

26/04/2021 07:00 - Nguyễn Lan Phương - Nguyễn Quang Đồng