TiaSang
Thứ 7, Ngày 19 tháng 6 năm 2021
Không có ảnh

Nguyễn Mạnh Hào

Giới thiệu

Trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt, thiếu thốn trang thiết bị nghiên cứu và các nguồn lực, các nhà khoa học Việt Nam đã gây dựng nên những nền móng cơ bản về khoa học và kỹ thuật cho tương lai với các tên tuổi lớn đã đi vào lịch sử như Trần Đại Nghĩa, Hồ Đắc Di, Tôn Thất Tùng, Tạ Quang Bửu, Lương Định Của, Bùi Huy Đáp,… và rất nhiều cán bộ khoa học đầu ngành thế hệ đầu tiên.

Đại sư của tôi

Trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt, thiếu thốn trang thiết bị nghiên cứu và các nguồn lực, các nhà khoa học Việt Nam đã gây dựng nên những nền móng cơ bản về khoa học và kỹ thuật cho tương lai với ...

29/11/2019 08:00 - Nguyễn Mạnh Hào