TiaSang
Thứ hai, Ngày 18 tháng 10 năm 2021
Không có ảnh

Nguyễn Minh Tân

Giới thiệu

Phó trưởng phòng KH&CN, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội; là người đưa TRIZ thành môn học chính khóa cho sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội.

TRIZ nâng cao năng suất lao động: Từ lý thuyết đến thực tiễn

Lý thuyết giải các bài toán sáng chế TRIZ đã được nhiều tập đoàn công nghệ lớn như IBM, Samsung, Intel, … áp dụng để gia tăng số lượng bằng sáng chế, góp phần mang lại lợi thế cạnh tranh trong cuộc ...

09/03/2020 15:15 - Nguyễn Minh Tân

Sáng tạo theo trường phái TRIZ: Chông gai nhưng hấp dẫn

Lịch sử phát triển của loài người luôn gắn liền với các hoạt động sáng tạo, từ việc tìm ra lửa, chế tạo các dụng cụ săn bắn, hái lượm tới việc chế tạo các tàu vũ trụ khám phá không gian. Do đó từ lâu ...

31/08/2017 09:28 - Nguyễn Minh Tân