TiaSang
Thứ 3, Ngày 30 tháng 11 năm 2021
Không có ảnh

Nguyễn Phúc Đạt

Giới thiệu

'Oumuamua: vật thể ngoại hành tinh và những định kiến nội hành tinh

Kể từ khi được phát hiện vào năm 2017 đến ngày nay, ‘Oumuamua - vật thể ngoài hệ Mặt trời đầu tiên được ghi nhận trong lịch sử vẫn khiến các nhà khoa học không ngừng tranh cãi về nguồn gốc của nó. Sự ...

31/03/2021 07:00 - Nguyễn Phúc Đạt

Hành trình tìm kiếm tàn tích sự sống trên sao Hỏa

Khám phá khoa học không gian ở sao Hỏa là cơ hội cho chúng ta mở rộng biên giới hiểu biết về thế giới của con người và đồng thời là hiểu biết về chính chúng ta.

15/03/2021 07:30 - Nguyễn Phúc Đạt