TiaSang
Thứ hai, Ngày 14 tháng 6 năm 2021
Không có ảnh

Nguyễn Quang

Giới thiệu

21 bài học cho thế kỷ XXI. Phần 2: Thế giới hậu sự thật

Chúng ta có thể gọi “Homo sapiens” là một loài Hậu-sự thật vì sức mạnh và bản chất của nó là việc tạo ra và tin vào các câu chuyện hư cấu. Giữa thế giới Hậu sự thật này, chúng ta còn băn khoăn hàng ...

16/03/2021 07:08 - Nguyễn Quang

21 bài học cho thế kỷ XXI (phần 2)

Những vấn đề thời sự chính trị cũ được viết lại trong những phần sau của cuốn sách với cách nhìn rộng xuyên suốt lịch sử loài người trong hàng triệu năm, thậm chí của sinh quyển hàng tỷ năm. Harari ...

22/01/2021 07:08 - Nguyễn Quang

Khoa học dữ liệu: Nghề quyến rũ nhất thế kỷ 21

Đã gần 10 năm kể từ khi bài báo “Nhà khoa học dữ liệu, nghề quyến rũ nhất thế kỷ” trên tạp chí Harvard Business Review* ra đời, dự báo này vẫn đúng. Vị trí “data scientist” vẫn là một vị trí mà nhiều ...

11/01/2021 07:10 - Nguyễn Quang

21 bài học cho thế kỷ XXI

Qua lịch sử xuyên suốt từ khi con người nhân sinh xuất hiện hơn 80.000 năm trước đây, Yuval Noah Harari đã tổng hợp các vấn đề sát sườn mà mỗi người dân, tổ chức, chính phủ khắp nơi trên thế giới ...

19/12/2020 07:00 - Nguyễn Quang

Các mô hình phòng ngừa dịch bệnh: Khoa học mạng lưới

Covid-19 không chỉ làm xáo trộn cuộc sống của từng cá nhân mà còn làm thay đổi cách mỗi quốc gia ứng phó với dịch bệnh. Ở khía cạnh này, chúng ta có thể áp dụng thêm một công cụ mới, khoa học mạng ...

10/06/2020 07:35 - Nguyễn Quang

Khoa học hệ phức hợp: Giải những bài toán phức tạp của khoa học và xã hội

Với khả năng giải được những bài toán lớn và phức tạp, khoa học hệ phức hợp sẽ đem lại cơ hội cho con người có được những giải pháp hiệu quả ở nhiều lĩnh vực.

31/05/2020 07:12 - Nguyễn Quang

Máy tính trí tuệ tương lai - các hệ tính toán tự nhiên

Để giải quyết những hạn chế về hiệu quả tính toán và điện năng, trong tương lai, các máy tính AI sẽ phải dựa trên các cấu trúc gần với tự nhiên hơn, hay còn gọi là Natural Intelligence (NI).

20/02/2020 07:09 - Nguyễn Quang