TiaSang
Thứ 3, Ngày 7 tháng 7 năm 2020
Không có ảnh

Nguyễn Quang

Giới thiệu

Các mô hình phòng ngừa dịch bệnh: Khoa học mạng lưới

Covid-19 không chỉ làm xáo trộn cuộc sống của từng cá nhân mà còn làm thay đổi cách mỗi quốc gia ứng phó với dịch bệnh. Ở khía cạnh này, chúng ta có thể áp dụng thêm một công cụ mới, khoa học mạng ...

10/06/2020 07:35 - Nguyễn Quang

Khoa học hệ phức hợp: Giải những bài toán phức tạp của khoa học và xã hội

Với khả năng giải được những bài toán lớn và phức tạp, khoa học hệ phức hợp sẽ đem lại cơ hội cho con người có được những giải pháp hiệu quả ở nhiều lĩnh vực.

31/05/2020 07:12 - Nguyễn Quang

Máy tính trí tuệ tương lai - các hệ tính toán tự nhiên

Để giải quyết những hạn chế về hiệu quả tính toán và điện năng, trong tương lai, các máy tính AI sẽ phải dựa trên các cấu trúc gần với tự nhiên hơn, hay còn gọi là Natural Intelligence (NI).

20/02/2020 07:09 - Nguyễn Quang