TiaSang
Thứ 6, Ngày 3 tháng 12 năm 2021
Không có ảnh

Nguyễn Quang Đồng, Nguyễn Lan Phương

Giới thiệu

Câu chuyện công nghệ trong chống dịch Covid- 19: Hướng tới đối tác công - tư

Sử dụng các ứng dụng công nghệ số vào chống dịch Covid 19 được Chính phủ lựa chọn là một trong ba giải pháp mũi nhọn (cùng với truy vết nhanh và vaccine). Cách tiếp cận này là đúng đắn bởi trong suốt ...

22/06/2021 07:00 - Nguyễn Quang Đồng, Nguyễn Lan Phương