TiaSang
Thứ 3, Ngày 11 tháng 8 năm 2020
Không có ảnh

Nguyễn Thị Phương Lan

Giới thiệu

Chuyên viên Phòng Phát triển thị trường công nghệ, cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ. bộ KH&CN. Từng là thạc sĩ chuyên ngành quản lý chuỗi ngành hàng nông nghiệp, trường ĐH VanHall Lareinstein Hà Lan

Thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu của đại học: Bí quyết thành công của Hoa Kỳ

Quá trình thương mại hoá sản phẩm khoa học công nghệ từ phòng thí nghiệm ra thị trường ở Hoa Kỳ được thực hiện thông qua văn phòng chuyển giao công nghệ (TTO) hoặc văn phòng cấp phép công nghệ (TLO). ...

23/09/2017 06:00 - Nguyễn Thị Phương Lan