the actual geneva tag had been licensed through replica watches. Where to find fake rolex watches? Right here fake rolex. from top of the line wig care products to celebrity quality human hair wigs. a subreddit for the up-and-coming, addictive craft, diamond painting!
TiaSang
Thứ 4, Ngày 5 tháng 8 năm 2020
Không có ảnh

Nguyễn Thùy Dương

Giới thiệu

Luật sư, văn phòng luật sư Quang và cộng sự (nhquang&associates)

Hỗ trợ pháp lý cho startup: Chính sách tốt nhưng không dễ thực hiện

Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và vừa (DNNVV) 2017 đã quy định một trong các nội dung hỗ trợ DNNVV là “hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý”1. Với những người mới khởi nghiệp, cần đầu tư thời gian và ...

22/10/2018 07:38 - Nguyễn Thùy Dương

Phản ứng chính sách trong Cách mạng công nghệ 4.0: Nhìn từ khía cạnh tiền điện tử

Liệu các chính sách của Việt Nam có đủ linh hoạt trước sự bùng nổ của các sản phẩm công nghệ thời đại 4.0 hay Việt Nam sẽ bị chậm lại trong cuộc đua này?

03/04/2018 11:01 - Nguyễn Thùy Dương

Phải qua phẫu thuật mới được công nhận là người chuyển giới ?

Chuyển đổi giới tính là một vấn đề pháp lý mới và phức tạp trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Và một trong những nội dung có khả năng sẽ gây tranh cãi nhiều nhất trong quá trình xây dựng Luật CĐGT là ...

05/08/2016 08:48 - Nguyễn Thùy Dương