TiaSang
Thứ 6, Ngày 5 tháng 6 năm 2020
Không có ảnh

Lizzie Wade

Giới thiệu

Hiện nay, các nhà khoa học Mexico và Mỹ vẫn đang tiến hành cuộc truy tìm “Báo đốm trắng"- tên gọi của một thành phố cổ đã bị quên lãng của người Maya Lacandon ở Mexico. Hãy cùng theo chân họ trong hành trình được chính nhóm nghiên cứu kể lại trên Science đưa chúng ta bước vào một cuộc thám hiểm, từng bước phát quang những bụi rậm để hòng tìm dấu vết thành phố cuối cùng của người Maya này.

Cuộc truy tìm thành phố bị lãng quên của người Maya

Hiện nay, các nhà khoa học Mexico và Mỹ vẫn đang tiến hành cuộc truy tìm “Báo đốm trắng"- tên gọi của một thành phố cổ đã bị quên lãng của người Maya Lacandon ở Mexico. Hãy cùng theo chân họ trong ...

28/09/2019 07:38 - Lizzie Wade