TiaSang
Thứ 7, Ngày 19 tháng 6 năm 2021
Không có ảnh

Nguyễn Văn Chính, Đinh Thị Thanh Huyền

Giới thiệu

LTS: GS Phan Hữu Dật (1928-2019)1 là nhà dân tộc học đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám được đào tạo bài bản ở Liên Xô cũ, đã qua đời ngày 18/4/2019. Bài viết dưới đây của học trò là PGS.TS Nguyễn Văn Chính và TS. Đinh Thị Thanh Huyền (Khoa Nhân học, trường ĐH KHXH&NV Hà Nội) sẽ cung cấp thêm một góc nhìn để giúp hiểu rõ hơn nền tảng văn hóa đã tạo nên nhân cách và sự nghiệp của một nhà khoa học mà tên tuổi gắn liền với sự hình thành và phát triển của nền dân tộc học cách mạng ở Việt Nam.

GS. Phan Hữu Dật: Đường đến với dân tộc học

LTS: GS Phan Hữu Dật (1928-2019) [1] là nhà dân tộc học đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám được đào tạo bài bản ở Liên Xô cũ, đã qua đời ngày 18/4/2019. Bài viết dưới đây của học trò là PGS.TS Nguyễn ...

03/05/2019 18:25 - Nguyễn Văn Chính, Đinh Thị Thanh Huyền