TiaSang
Thứ 4, Ngày 8 tháng 7 năm 2020
Không có ảnh

Nguyễn Việt Cường

Giới thiệu

Hộ gia đình cầm cự được trong bao lâu?

Chính phủ đã có quyết định yêu cầu 'cách ly toàn xã hội' trong 15 ngày tới. Các cơ sở sản xuất vẫn hoạt động nhưng phải bảo đảm khoảng cách an toàn và khử trùng theo quy định. Với những hộ gia đình ...

02/04/2020 07:30 - Nguyễn Việt Cường