TiaSang
Thứ hai, Ngày 25 tháng 10 năm 2021
Không có ảnh

Nguyễn Việt Long

Giới thiệu

Nghiên cứu và đào tạo nông nghiệp 4.0 (Kỳ 2)

Giáo dục - nghiên cứu nông nghiệp 4.0 là một cuộc cách mạng để xây dựng các cơ sở đào tạo - nghiên cứu, doanh nghiệp và người dân hợp tác chặt chẽ tạo ra hệ thống nghiên cứu - đổi mới sáng tạo vận ...

05/08/2018 15:34 - Nguyễn Việt Long

Thích ứng với nền nông nghiệp 4.0

Ngành Nông nghiệp hiện nay đang có cơ hội đi đầu trong thu hút đầu tư về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp với sự ra đời của CMCN 4.0. Cách mạng 4.0 trong nông nghiệp đã nhanh chóng thay đổi quan điểm ...

02/08/2018 15:22 - Nguyễn Việt Long