TiaSang
Thứ 5, Ngày 29 tháng 7 năm 2021
Không có ảnh

Nguyễn Việt Phương

Giới thiệu

TS, Trung tâm Khoa học và các vấn đề quốc tế trường Harvard Kenedy.

Trung Quốc và tham vọng đưa điện hạt nhân ra Biển Đông

Tham vọng của Trung Quốc trong chiến lược phát triển các nhà máy điện hạt nhân nổi trên biển Đông cho thấy, Việt Nam cần có chiến lược dài hạn với những chính sách, tính toán nhằm giảm thiểu rủi ro ...

15/06/2019 08:00 - Nguyễn Việt Phương