TiaSang
Thứ hai, Ngày 24 tháng 1 năm 2022
Không có ảnh

Nguyễn Xuân Hùng

Giới thiệu

PGS. TS chuyên ngành cơ học tính toán, ĐH Công nghệ TPHCM

Xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh

Nhìn lại lịch sử Việt Nam, trong thời gian chiến tranh, điều kiện đời sống cũng như điều kiện kinh tế còn khó khăn hơn hiện nay rất nhiều nhưng tại sao chúng ta vẫn có những nhà khoa học lớn, những ...

30/12/2016 16:44 - Nguyễn Xuân Hùng