TiaSang
Thứ 7, Ngày 16 tháng 1 năm 2021
Không có ảnh

Nguyễn Xuân Quang

Giới thiệu

TS, Viện KH&CN Nhiệt điện lạnh, Đại học Bách khoa Hà Nội

Hiệu quả năng lượng của công nghệ đốt rác phát điện

Ưu điểm lớn nhất của công nghệ đốt rác phát điện là góp phần xử lý rác thải đô thị và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Vậy về hiệu quả điện năng và hiệu quả kinh tế, đốt rác phát điện có khả năng cạnh ...

20/08/2018 11:19 - Nguyễn Xuân Quang

Đốt rác phát điện, tiềm năng và hiện thực cho Việt Nam

Là một dạng công nghệ được áp dụng khá phổ biến tại các nước phát triển, đốt rác phát điện đã đem lại những hiệu quả nhất định trong việc xử lý rác, giảm ô nhiễm môi trường với khả năng xử lý lượng ...

01/11/2017 09:16 - Nguyễn Xuân Quang