TiaSang
Thứ 6, Ngày 3 tháng 12 năm 2021
Không có ảnh

Paul Davies

Giới thiệu

Khi James Clerk Maxwell viết ra ví dụ về con quỷ nổi tiếng, ông đã tạo ra một cầu nối giữa thông tin và vật lý. Ngày nay, thông tin được hứa hẹn sẽ là khái niệm chính kết nối vật lý và sinh học.

Vật lý mới ẩn giấu bên trong sự sống?

Khi James Clerk Maxwell viết ra ví dụ về con quỷ nổi tiếng, ông đã tạo ra một cầu nối giữa thông tin và vật lý. Ngày nay, thông tin được hứa hẹn sẽ là khái niệm chính kết nối vật lý và sinh học.

28/09/2020 07:18 - Paul Davies