TiaSang
Thứ 3, Ngày 30 tháng 11 năm 2021
Không có ảnh

Phạm Chi Lan

Giới thiệu

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nguyên là Tổng Thư ký và Phó Chủ tịch của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng.

Gỡ những nút thắt cho phát triển

Nhìn lại một thập kỷ qua, dù đạt được kết quả quan trọng là duy trì mức độ tăng trưởng cao liên tục, Nhưng Việt Nam vẫn chưa đạt được những đột phá lớn mang tính chiến lược về thể chế, nguồn nhân ...

23/01/2020 07:09 - Phạm Chi Lan

Hội nhập và Đổi mới sáng tạo: Thay đổi từ lượng sang chất

Là một nền kinh tế rất mở và càng ngày độ mở càng rộng hơn, Việt Nam đang chịu những tác động ngày càng sâu đậm và rõ ràng hơn của thị trường bên ngoài cũng như sự trỗi dậy của các đối thủ cạnh tranh ...

25/01/2019 06:00 - Phạm Chi Lan

Tư duy lại sự phát triển của Việt Nam

Điều đáng sợ nhất của chúng ta hiện nay là đứng yên trong khi cả thế giới đang chuyển động, đó là chia sẻ từ một số đồng chí cán bộ quản lý cấp cao khi trao đổi với tôi. Chúng ta không thể đứng yên ...

26/06/2017 08:30 - Phạm Chi Lan

Khát vọng Đổi mới lần hai

Những vấn đề như nợ công cao, nợ xấu lớn và kéo dài, tăng trưởng năng suất thấp và sụt giảm, cùng với các vấn đề như thiên tai, ô nhiễm môi trường… trong năm qua khiến cuộc Đổi mới lần thứ hai đã ...

25/01/2017 10:33 - Phạm Chi Lan

Đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp

Đổi mới sáng tạo (ĐMST) không chỉ là R&D mà nên hiểu là một quá trình học hỏi để cải tiến một cách liên tục. Hệ thống ĐMST nên được hiểu là một mạng lưới các tổ chức, các tác nhân cùng với các thể ...

07/12/2016 09:37 - Phạm Chi Lan