TiaSang
Thứ 4, Ngày 8 tháng 7 năm 2020
Không có ảnh

Phạm Đức Chính

Giới thiệu

PGS. TS Phạm Đức Chính, Viện Cơ học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam. Hướng nghiên cứu của anh là cơ học vật rắn biến dạng.

Cơ học tính toán: hướng đến nghiên cứu ở các viện chuyên ngành

Các mô hình lý thuyết của cơ học tính toán có thể ứng dụng trong thiết kế các sản phẩm ngành xây dựng, cầu đường, chế tạo máy, y tế…, góp phần đem lại những ưu điểm về độ bền, thẩm mỹ, tính hiệu quả ...

26/09/2017 08:00 - Phạm Đức Chính

Cấp thiết cải cách tiêu chuẩn thành viên các Hội đồng chức danh

Việc Chính phủ vừa đưa ra công luận bản Dự thảo Quy định tiêu chuẩn chức danh GS, PGS với điểm mới nổi bật là yêu cầu bắt buộc các ứng viên phải là tác giả chính 2-3 bài báo khoa học công bố quốc tế ...

07/02/2017 09:25 - Phạm Đức Chính

Khoa học cơ bản Việt Nam trên đường hội nhập

Quyển sách “Vietnamese Scientists-Mechanicians and their activities” (còn được gọi là “TS Cơ học VN”) vừa mới xuất bản năm 2007 bởi Hội Cơ học VN và NXB ĐHBK HN (tiếng Anh) giúp chúng ta có thêm ...

05/10/2007 14:07 - Phạm Đức Chính