TiaSang
Thứ hai, Ngày 24 tháng 1 năm 2022
Không có ảnh

Phạm Quang Minh, Nguyễn Văn Chính

Giới thiệu

Thời gian gần đây đã có nhiều đại học, cơ quan nghiên cứu thảo luận, đưa vào chương trình nghị sự việc nâng cấp chất lượng tạp chí KHXH&NV đạt chuẩn quốc tế. Trong bài viết này, trên cơ sở quan sát và hiểu biết cá nhân, chúng tôi thử phân tích những điểm yếu của các tạp chí khoa học xã hội nhân văn và đề xuất một vài kiến nghị cụ thể nhằm cải thiện chất lượng của các tạp chí này theo các chuẩn mực quốc tế.

Làm gì để phát triển tạp chí KHXH&NV theo chuẩn mực quốc tế?

Thời gian gần đây đã có nhiều đại học, cơ quan nghiên cứu thảo luận, đưa vào chương trình nghị sự việc nâng cấp chất lượng tạp chí KHXH&NV đạt chuẩn quốc tế. Trong bài viết này, trên cơ sở quan sát ...

04/01/2019 16:57 - Phạm Quang Minh, Nguyễn Văn Chính